keo dựng, mex dựng

thông tin liên hệ
Ms. Vân
P. Kinh Doanh
(028) 39823930 - (028) 39823931

Keo dựng vải áo thời trang

Keo dựng vải 3030D
Keo dựng vải 3030D
Keo dựng vải 5050D
Keo dựng vải 5050D
Keo dựng vải 5050D đen
Keo dựng vải 5050D đen